Om Småbørnsløftet

Målsætningen

Småbørnsløftet er formuleret af en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som tilbage i 2016 gik sammen i Småbørnsalliancen. Et initiativ startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA. Det er Småbørnsalliancen, som sammen har formuleret Småbørnsløftet. Det har to ambitiøse mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.

  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Ét initiativ, som er vokset ud af Småbørnsløftet, er projektet Hvem vil børnene?, som er et samarbejde mellem Tænketanken DEA og LEGO Fonden.

I styregruppen bag Småbørnsløftet sidder:

  • Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden

  • Kasper Ottosson Kanstrup, Vice President i LEGO Fonden

  • Agi Eva Csonka, formand for Børnerådet

  • Peter Pannula Toft, Børn og Skolechef i KL

  • Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen

  • Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA

Baggrunden for Småbørnsløftet

De to målsætninger ligger i naturlig forlængelse af FN’s verdensmål om, at alle børn fra de er små skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet. Baggrunden for Småbørnsløftet er forskning, som viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. Selvom Danmark på mange måder og for de fleste børn er et godt sted at vokse op, så må vi konstatere, at uligheden i børns livschancer er tydelig, fra de er helt små. Det er dyrt for samfundet at efterlade et stort mindretal uden de nødvendige forudsætninger for at skabe sig et godt liv.

billede