Alle små børn skal have de samme chancer for at trives, lære og udvikle sig

Om Småbørnsløftet

Løftet er formuleret af en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som tilbage i 2016 gik sammen i Småbørnsalliancen. Et initiativ startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA. Det er Småbørnsalliancen, som sammen har formuleret Småbørnsløftet. Det har to ambitiøse mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

De to målsætninger ligger i naturlig forlængelse af FN’s verdensmål om, at alle børn fra de er små skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet. Baggrunden for Småbørnsløftet er forskning, som viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. Selvom Danmark på mange måder og for de fleste børn er et godt sted at vokse op, så må vi konstatere, at uligheden i børns livschancer er tydelig, fra de er helt små. Det er dyrt for samfundet at efterlade et stort mindretal uden de nødvendige forudsætninger for at skabe sig et godt liv.

VIL DU VÆRE MED?

Tilmeld dig som