Et løfte om at gøre noget for de små børn

Hvordan lever løftet?

Underskrivere af Småbørnsløftet forpligter sig til at handle, så alle børn sikres gode lærings- og udviklingsmuligheder.

De gode løsninger skal findes i et samspil mellem mange aktører på tværs af sektorer og med inddragelse af civilsamfundet.

Ingen af os kan indfri målene alene, men vi kan alle yde nødvendige bidrag. Det kan være med finansiering, viden, ideer, netværk, arbejdskraft eller frivilligt engagement – i stor eller mindre skala, nationalt eller lokalt.

Bidragene falder inden for forskellige kategorier:

ikon

Advocacy og debat

Småbørnsområdet tales op, som et emne af høj betydning for børns fremtidige lærings- og udviklingsmuligheder. Det gælder både blandt politikere og embedsmænd, blandt fagprofessionelle og blandt forældre og frivillige.

ikon

Forskning og analyse

Ny viden inden for nye områder af den tidlige indsats.

ikon

Uddannelse og videndeling

Styrket fokus på tidlig indsats på fx uddannelsesinstitutioner, men også bedre videndeling i kommuner og i civilsamfund.

ikon

Konkrete indsatser

Konkrete projekter og aktiviteter, som har til formål at mindske uligheden i små børns lærings- og udviklingsmuligheder.   

ikon

Netværk og samarbejde

Etablering af nye samarbejder på tværs af sektorer og fagligheder til gavn for styrket tidlig indsats.

ikon

Finansiering og ressourcer

En forudsætning for en styrket tidlig indsats er, at der investeres penge og øvrige ressourcer i området.

Alle børn skal godt fra start

Forskning viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. Lad os gøre det til en fælles sag at bekæmpe den tidlige ulighed i børns læring og udvikling.

Hent kronik fra politiken