Hvem er med?

Vi er en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som er gået sammen om at løfte den tidlige indsats i Danmark. Til gavn for børnene. Og for Danmark. Vil du være med?

30 kommuner er nu med i Småbørnsløftet:


Disse organisationer er med i Småbørnsløftet:Be-Coming | bObles | Bethesda familieindsatser | Bydelsmødre | Børne- og Kulturchefforeningen | Børnerådet | Børnesagens Fællesråd | Børneulykkesfonden | Børns Vilkår | Center for Børneliv | Center for Familieudvikling | Center for Sprog og Læring | COK | Dagplejen i Herlev | Dansk Socialrådgiverforening | Danske Regioner | DCUM | Designed Learning | DLO | Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration | En god start i livet | EVA | Experimentarium | Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker | Fair Start Foundation | Familieskabet | Familieiværksætterne | Forældreuddannelsen | Familiecentret Vibygård | FOA | FOLA - Forældrenes Landsforening | Folkekirkens Familiestøtte | Fonden for Socialt Ansvar, Thit Aaris-Høeg | Frivilligrådet | Følgeskabet | Higher Worth Org | Hjem til Alle | Home-Start Familiekontakt | Konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION | Landsorganisationen Danske Daginsitutioner | Lauritzen Fonden | LEGO GROUP | THE LEGO FOUNDATION | MaryFonden | KP | Mondays | Mødrehjælpen | Professionshøjskolen Absalon | Reach for Change | Red Barnet | Region Hovedstaden | Røde Kors | Skolelederforeningen | Socialt Udviklingscenter SUS | Sprog & Leg | Sprogeriet | Styrkeakademiet | TrygFonden | TUBA | Tænketanken DEA | Unicef | University College Lillebælt | VIA University College | VIVE | Vores Børn | Vuggestuen Småland | baba - Fordi far er vigtig | Nørrebro United | Baby Exercises and Activities | Bedre barsel | Blågårdens Børnehus | Evomove | Forældresparring | Jordemoderforeningen | Kulturprinsen - Udviklingscenter for børne- og ungekultur | Kulturtjenesten | LearnLab ApS | Ligeværd | Schous Børnehus | Statens Institut for Folkesundhed | Vejen i Livet, Udviklings-LAB | Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud | CEFO – center for forældreskab | Social Talks

Vil du være med i Småbørnsløftet?

Udfyld formularen og tilslut dig som privatperson, organisation eller kommune.

* indicates required
Tilslutter du dig som: