Hvem er med?

Vi er en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som er gået sammen om at løfte den tidlige indsats i Danmark. Til gavn for børnene. Og for Danmark. Vil du være med?

Hvem er med?

Støtter Småbørnsløftet i alt

Kommuner

Organistationer

Personer

Organisationer der støtter Småbørnsløftet