Hvem er med?

Vi er en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som er gået sammen om at løfte den tidlige indsats i Danmark. Til gavn for børnene. Og for Danmark. Vil du være med?

30 kommuner er nu med i Småbørnsløftet:


Organisationer der støtter Småbørnsløftet:


| Baba - Fordi far er vigtig | Baby Exercises and Activities | Be-Coming | Bedre barsel | Bethesda familieindsatser | bObles | Blågårdens Børnehus | Bydelsmødre | Børne- og Kulturchefforeningen | Børnerådet | Børnesagens Fællesråd | Børneulykkesfonden | Børns Vilkår | Center for Børneliv | Center for Familieudvikling | CEFO | Center for Sprog og Læring | COK | Dagplejen i Herlev | Dansk Socialrådgiverforening | Danske Regioner | DCUM | Designed Learning | DLO | Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration | En god start i livet | EVA | Evomove | Experimentarium | Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker | Fair Start Foundation | Familieskabet | Familieiværksætterne | Forældreuddannelsen | Familiecentret Vibygård | FOA | FOLA - Forældrenes Landsforening | Forældrenes Børneklub | Forældresparring | Folkekirkens Familiestøtte | Fonden for Socialt Ansvar | Frivilligrådet | Følgeskabet | Higher Worth Org | Hjem til Alle | Home-Start Familiekontakt | Jordemoderforeningen | Kulturtjenesten | Kulturprinsen - Udviklingscenter for børne- og ungekultur | Konsulentfirmaet Den Gode Dagsinstitution | Landsorganisationen Danske Daginsitutioner | Lauritzen Fonden | LearnLab ApS | LEGO Group | The LEGO Foundation | Ligeværd | MaryFonden | Københavns Professionshøjskole | Mondays | Mødrehjælpen | Nørrebro United | Professionshøjskolen Absalon | Reach for Change | Red Barnet | Region Hovedstaden | Røde Kors | Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud | Schous Børnehus | Skolelederforeningen | Socialt Udviklingscenter SUS | Sprog & Leg | Sprogeriet | Styrkeakademiet | Statens Institut for Folkesundhed | Schous Børnehus | Social Talks | TrygFonden | TUBA | Tænketanken DEA | Unicef | University College Lillebælt | Vejen i Livet - Udviklings LAB | VIA University College | VIVE | Vores Børn | Vuggestuen Småland |