Småbørnsløftet

- Et løfte om at gøre mere for de små børn

Det ønsker Småbørnsløftet sig:

Det danske samfund bør i endnu højere grad end i dag stræbe efter at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. I dag er en betydelig ulighed i børns livschancer, fra de er helt små. Og i et samfund som det danske kan læringsfattigdommen være mindst lige så alvorlig som materielle afsavn. Derfor har borgmestre, topembedsmænd, direktører, fagprofessionelle m.fl. formuleret Småbørnsløftet.

billede

Alle små børn skal have de samme chancer for at trives, lære og udvikle sig

Hovedbudskabet i Småbørnsløftet er, at alle små børn skal have et godt børneliv, så de udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang. De første 1.000 dage af alle børns liv skal være præget af tryghed og stimulering, så de trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Målsætningen

Småbørnsløftet er formuleret af en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som tilbage i 2016 gik sammen i Småbørnsalliancen. Et initiativ startet af Egmont Fonden og Tænketanken DEA. Det er Småbørnsalliancen, som sammen har formuleret Småbørnsløftet. Det har to ambitiøse mål:

  • At alle små børn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.

  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Ét initiativ, som er vokset ud af Småbørnsløftet, er projektet Hvem vil børnene?, som er et samarbejde mellem Tænketanken DEA og LEGO Fonden.

Baggrunden for Småbørnsløftet

De to målsætninger ligger i naturlig forlængelse af FN’s verdensmål om, at alle børn fra de er små skal have adgang til udvikling, omsorg og læring af høj kvalitet. Baggrunden for Småbørnsløftet er forskning, som viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. Selvom Danmark på mange måder og for de fleste børn er et godt sted at vokse op, så må vi konstatere, at uligheden i børns livschancer er tydelig, fra de er helt små. Det er dyrt for samfundet at efterlade et stort mindretal uden de nødvendige forudsætninger for at skabe sig et godt liv.

billede