Vær med til at bekæmpe ulighed i små børns læring og udvikling

Småbørnsløftet

Småbørnsløftet er et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. Det lykkes desværre ikke i dag. Tværtimod er der en betydelig ulighed i børns livschancer, fra de er helt små. Og i et samfund som det danske kan læringsfattigdommen være mindst lige så alvorlig som materielle afsavn. Derfor har borgmestre, topembedsmænd, direktører, fagprofessionelle m.fl. formuleret et løfte, som har følgende mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Er du enig? Vil du være med? Så tilslut dig løftet.

Tilmeld dig Småbørnsposten


Billedetekst

De sprogligt svageste børn har som 4 ½-årige et sprogligt niveau, der svarer til niveauet for et gennemsnitligt 3-årigt barn. Samme tendenser ses for børnenes socioemotionelle og tidlige matematiske kompetencer. Forskellene i børnenes kompetencer betyder, at børnene har forskellige forudsætninger for at indgå og deltage i børnefællesskaberne i dagtilbuddene. Forskellene betyder også, at børnene har forskellige forudsætninger for deres videre læring og udvikling op gennem grundskolen.

Eik Møller om Småbørnsalliancen

Mads Roke Clausen om Småbørnsløftet

Mai Mercado om lanceringen af Småbørnsløftet